Polish tongue twisters+Images (Polskie łamańce językowe+Obrazki) | Spod czeskich strzech szło Czechów trzech #35

Spod czeskich strzech szlo Czechow trzech
Spod czeskich strzech szło Czechów trzech
Spod czeskich strzech szlo Czechow trzech
https://100xhahaha.com/pic!b1300291_st.jpg