Polish tongue twisters+Images (Polskie łamańce językowe+Obrazki) | Pchła pchłę pchała, pchła płakała #29

Pchla pchle pchala, pchla plakala
Pchła pchłę pchała, pchła płakała
Pchla pchle pchala, pchla plakala
https://100xhahaha.com/pic!a6683e4f_sf.jpg