Językowe łamańce+Obrazki | Czarny dzięcioł z chęcią pień ciął #23

Czarny dzieciol z checia pien cial.
Czarny dzięcioł z chęcią pień ciął.
Czarny dzieciol z checia pien cial.
https://100xhahaha.com/pic!9dfdb3a1_st.jpg