Językowe łamańce: Spadł bąk na strąk, a strąk na pąk. Pękł pąk, pękł strąk, a bąk się zląkł #27

Spadl bak na strak, a strak na pak. Pekl pak, pekl strak, a bak sie zlakl.
Spadł bąk na strąk, a strąk na pąk. Pękł pąk, pękł strąk, a bąk się zląkł.
Spadl bak na strak, a strak na pak. Pekl pak, pekl strak, a bak sie zlakl.
https://100xhahaha.com/pic!80f36d40_sfp.jpg