Polish tongue twisters+Images (Polskie łamańce językowe+Obrazki) | Leży Jerzy na wieży, i nie wierzy że na wieży tyle jeży #61

Lezy Jerzy na wiezy, i nie wierzy ze na wiezy tyle jezy
Leży Jerzy na wieży, i nie wierzy że na wieży tyle jeży
Lezy Jerzy na wiezy, i nie wierzy ze na wiezy tyle jezy
https://100xhahaha.com/pic!7526d950_sr.jpg