Leży Jerzy na wieży, i nie wierzy że na wieży tyle jeży #61

Lezy Jerzy na wiezy, i nie wierzy ze na wiezy tyle jezy
Leży Jerzy na wieży, i nie wierzy że na wieży tyle jeży
Lezy Jerzy na wiezy, i nie wierzy ze na wiezy tyle jezy
https://100xhahaha.com/pic!7526d950_sfp.jpg