Łamaniec językowy: Na strychu stacji straszy duch druha Stacha #13

Na strychu stacji straszy duch druha Stacha
Na strychu stacji straszy duch druha Stacha
https://100xhahaha.com/pic!60b997fd_sf.jpg