Językowy łamaniec: Ckliwy prestidigitator Todoregalewerdadero do knajpki mknie po buteleczkę spirytusiku najwydestylowaniuchniejszego dla reżysera Laubzegi, który wyreżyserował przeintelektualizowane i przeliteratualizowane dzieło pod tytułem Trzy Cytrzystki, czyli poczt-mistrz z Tczewa #55

Ckliwy prestidigitator Todoregalewerdadero do knajpki mknie po buteleczke spirytusiku najwydestylowaniuchniejszego dla rezysera Laubzegi, ktory wyrezyserowal przeintelektualizowane i przeliteratualizowane dzielo pod tytulem "Trzy Cytrzystki, czyli poczt-mistrz z Tczewa".
Ckliwy prestidigitator Todoregalewerdadero do knajpki mknie po buteleczkę spirytusiku najwydestylowaniuchniejszego dla reżysera Laubzegi, który wyreżyserował przeintelektualizowane i przeliteratualizowane dzieło pod tytułem "Trzy Cytrzystki, czyli poczt-mistrz z Tczewa".
Ckliwy prestidigitator Todoregalewerdadero do knajpki mknie po buteleczke spirytusiku najwydestylowaniuchniejszego dla rezysera Laubzegi, ktory wyrezyserowal przeintelektualizowane i przeliteratualizowane dzielo pod tytulem "Trzy Cytrzystki, czyli poczt-mistrz z Tczewa".
https://100xhahaha.com/pic!3ff5ad89_ss.jpg