Obrazek: Leży Jerzy koło wieży i nie wierzy że na wieży leży sto talerzy #60

Lezy Jerzy kolo wiezy i nie wierzy ze na wiezy lezy sto talerzy
Leży Jerzy koło wieży i nie wierzy że na wieży leży sto talerzy
Lezy Jerzy kolo wiezy i nie wierzy ze na wiezy lezy sto talerzy
https://100xhahaha.com/pic!235ff8e4_st.jpg