Spanish tongue twisters+Images | Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito, en la calva de un calvito, clavó un clavito Pablito #9

Pablito clavo un clavito en la calva de un calvito, en la calva de un calvito, clavo un clavito Pablito
Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito, en la calva de un calvito, clavó un clavito Pablito
Pablito clavo un clavito en la calva de un calvito, en la calva de un calvito, clavo un clavito Pablito
https://100xhahaha.com/pic!ea8be59c_sf.jpg