Trabalenguas en español+Imágenes | Si cien sierras sierran cien cipreses seiscientas sierras sierran seiscientos cipreses #29

Si cien sierras sierran cien cipreses seiscientas sierras sierran seiscientos cipreses
Si cien sierras sierran cien cipreses seiscientas sierras sierran seiscientos cipreses
https://100xhahaha.com/pic!1501ce08_st.jpg